Zend-Avista Diwan 5-Cegerxwin

By (author)Cegerxwîn

12,99 

2 vorrätig

Zend-Avista Diwan 5-Cegerxwin „Çaxe ez nave şayiren kurdan tinim bira xwe, herdem nave hezkere me, şayire me mezin ü heja Cegerxwin te ser leve min… Cegerxwin bi rewşa xwe va, bi afirandine xwe va behra be beri ü be bini ye. „Cegerxwin bi reng ü rüye xwe va, bi nivisaren xwe va wek teht ü kelemen sere çiyayen Kurditane here bilind e; sean sedsal hatine, çüne ü bihirine, le ew teht, ew kelem di ciye xwe da bi tik, qaym ü berk mane, Cegerxwin ji“li huneriya xwe da, li bir ü bawera xwe da bi qaym serbilind ü serefraz maye ü li riya xwe da her diçe ü diçe. „… Diwanen Cegerxwin ensiklopediya peydabün ü peşveçüna neteweye kurd e, ya helketin, kerketin ü daketina şere serxwebuna kurdane e, ensiklapediya rabün ü rüniştina kurda ye.“ – Qanate Kurdo
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zend-Avista Diwan 5-Cegerxwin”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.