Serhildana Şex Ubeydullahe Nehri

14,99 

2 vorrätig

Niviskare ve pirtuke Mihemed Heme Baqi, bi belge u nivisen fermi, bi nameyen devvlet, konsolos, serokeşir, karmend u revebiran… U bi xebaten heya niha li ser Serhildana Şex Ubeydullah hatine kirin me gav bi gav, roj bi roj li cih u qaden serhildane diğerine. Bi hurgili u dorfirehi em agahdar dibin ku kijan eşir u serokeşir beşdari Serhildane buye, an ji li dijber Serhildane rol leyistiye. Niviskar bi belge u arşiven dewleten vvekiran, Osmani, Rusya u ingilistane nerina wan ya li Kurdan nişan dide u bi ve ji parçeyek ji diroka Kurdan dinivise.

book-author

format

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Serhildana Şex Ubeydullahe Nehri”

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.