Zargotına K’urda 2. Cilt

14,99 

2 متوفر في المخزون

“Literatura dereca teksten Zargotina Kurdan li ser du paran te paravekirin.

Ser para peşin ew pirtuk u witar hesabe, yen ko tene ji bona hinbuna zimane kurdi hatine çap kirin. Literatura ve pare da nimuned zargotine her tene çewa materiale runkirine (naskirine) hatine karanin.

Ser para duda ew kar u bare çapbuyi diçin, yen ko nek tene bona hinbuna zimane kurdi ne, le usa ji bona xwendevana bi çetirin nimuned zargotina kurdan va bidine naskirin, yen jiyina, bir u bawariya millet diyar dikin. Literatura van herdu pare kareke pir mezin didine xwendevana, yen ko dixwazin zargotina kurdan va bibin nas u pe mıjull bibin. Materiale zargotina kurdan, ko me le niheriye dide diyarkirine, weki gelek pirtuke zargotina kurdan himli beri şoreşa li Urisete çap bune u eva yeka we piese da, wi warida nav u siyaneteke mezin didie we. Lekolinawaye zargotina kurdan her li Urisete ser bingeheki rast destpebu. Uriset ne ko tene bona çapkirina nimuned zargotina kurdan re vekir, le ewe re vekir usa ji bona belavirina we, u cara peşin nimuned zargotina kurdan dani ber çeve koma xwendevanaye fireh, diniya zaniyari bi zimane fıransi, almani, urisi, ermeni zargotina kurdan va da naskirin.”

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zargotına K’urda 2. Cilt”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.