Şerren Sasune (1925-1937)

By (author)Osman Sebri

9,99 

2 متوفر في المخزون

Tevi ve pirtuke, paş “Diwana Osman Sebri” ev “Şerren Sasune” dunyemini berhemen Osman Sebri ye ku ji nav çapa Weşanen Peri ve hate der. Hest u helwesta me eve ku bila di sala 2005i de-daku sedsaliya ji dayikbuna Osman Sebriye-bi nirxen zanyarı be femkirin.

Me xwest ku; ev hal u mercen ku iro gele me te de diji, bila rexnegireki weki Osman Sebri ji bo me bibe ronakbirek minak.

ev pirtuk ji nişanı me dide ku Osman sebri ne tene şervan, siyasetmedar u nivıskareke helbest, çirok, destan hwd. u ye Kowara Haware buye. Le te dıtin ku wi rasterast pewistı ku ditiye ev belge u belgeyen dıtır ji ji nava buyeran ango ji ye Şerren Sasune, ji deve berpirsıyare yekemın ve ye weke Evdirrehmane Eliye Unis Qewme Çiye girtıye u parçeyek ji diroka me bi şeweyek rojnamegerı zelal kiriye u daxistıye nava biblıyoteka kurdewarıy e. Em bawerdikin ku ev belge, ji lekoliner u diroknasen kurdolog re valayıyeke giring de tiji bike…

Ev hemu destnivıs weki ku li ser zimane Ebdirehmane eliye Yunis hatiye gotin, bi wi avayi ji ji aliye Osman Sebri ve hatıye nivısin. Çawa ku Osman Sebri dibeje; “Ez ji ve desnivıse wek hatıye nivısandin li vir didim belavkirin.” Em ji hiç deforme nakin u diweşinin.

Em ve nivıse weke berhemek giring dinirxinin u çawa ku hatiye nivısandin ji hela reziman ve me bi wi avayi daye belavkirin. Em disa, serbilindin ku bi deste Osman Sebri, ji nava dıroka me ya serhildanı u hovıtıya dujmine me ye dirinde de belgeyeke nu peşkeşı we dikin!

format

book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Şerren Sasune (1925-1937)”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.