Se Çirok

12,99 

2 متوفر في المخزون

Di ve kitebe de bi nave Qapût Kolana Nevaye û Poz se çiroken Gogol hene. Ji van çirokan çiroka Qapût hem li Rusiyaye hem li cihane gelek navdar e. Dostoyevvski bi xwe ji dibeje Em hemû ji ‘Qapût’a Gogol derketin. Dostoyevvski hin wexta ku niviskarekicivvan e wexta romana xwe ya yekemin diqedine we romana xwe dide hevalekixwe ye rexneger û je re dibeje Hela ve romana min bixwine ka çawa ye Hevale wi di ci de dest bi xwendina romane dike û di derengiya şeve de romane diqedine. Hevale wi ewqas ve romane û üslûba we diecibine sebir nake û saet di 4e deste sibe de bi bazdan diçe mala hevaleki xwe ye niviskar û je re dibeje Hela zû rabe Gogoleki nû te dine.

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Se Çirok”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.