Analiza Qewlen Ezdıyan

By (author)Xanna Omerxal

12,99 

1 متوفر في المخزون

 

Kiteba Xenna Omerxali u Kovan Xanki “Analiza Qewlen Ezdıyan” di nav weşanen Avesta de derket.Ev kiteb di derbare pirsa giriftar a metoda analizkirina teksten dini yen ezdiyatiye de ye. Ji bo baştir nişankirina niqaşe, şiroveyeke Qewle Omer Xala u Hesin Çineri te bikaranin. Pirani daneyen kitebe ji lekolinen qadi yen bi ezdiyen li Ermenistan, Iraq u Almanyaye hatine kirin ten, u ev ji yekem peşkeşiya zanisti ya encaman e.Hemu daneren xebate temsilkare ruhaniye ezdıyan in ku piraniya wan ji kasta Piran ten u ew ji ji mala Omerxaliyan e ku maltaben ve male agahiyen bingehin derdide ji bo şirovekirina nivisaren dini yen ezdiyatiye. Kiteb zedetir ji bo rojhilatnasan, zanayen lekolinen oli, ezdinasan, u ji bo gelek xwedavanen ku meraqeke wan heye li ser lekolinen kurdi u lekolinen oli yen hevçerx.
book-author

Customer Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Analiza Qewlen Ezdıyan”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.